PANDYAN EMPIRE (பாண்டிய பேரரசு)

The Pandyas are one among the great Moovendars of the Tamil country. The Pandyas who ruled Tamil country during the sangam period, are called sangam Pandyas. After defeating the kalabhras the Pandya rulers ruled between 550 AD to 950 AD. They were called as first Pandyas. After the fall of the great pallavas and the cholas once again the Pandyas ruled the Tamil country from 1190 AD to 1310 AD. They were called as second Pandyas. Totally the Pandyas ruled the Tamil country three times for about 460 years. Madurai was the capital of the Pandyas. Fish was the royal emblem of the Pandyas.

தமிழ் நாட்டின் மூவேந்தர்களில் பாண்டியர்களும் ஒருவர். சங்க காலத்தில் தமிழ் நாட்டை ஆண்ட பாண்டியர்கள் சங்கப் பாண்டியர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். களப்பிரர்களை தோற்கடித்த பின்னர் பாண்டிய ஆட்சியாளர்கள் கி.பி 550 முதல் கிபி 950 வரை ஆட்சி செய்தனர். அவர்கள் முதல் பாண்டியர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டனர். பெரும் பல்லவர்கள் மற்றும் சோழர்களின் வீழ்ச்சிக்குப் பிறகு மீண்டும் பாண்டியர்கள் கிபி 1190 முதல் கிபி 1310 வரை தமிழ் நாட்டை ஆண்டனர். அவர்கள் இரண்டாம் பாண்டியர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டனர். பாண்டியர்கள் சுமார் 460 ஆண்டுகள் தமிழ் நாட்டை மூன்று முறை ஆண்டனர். மதுரை பாண்டியர்களின் தலைநகராக இருந்தது. பாண்டியர்களின் அரச சின்னமாக மீன் இருந்தது.

We have studied that in the post-Sangam period, the Kalabhras had occupied the Tamil country. The Pandyan rulers were reduced to the position of local chieftains. The period of Kalabhras had lasted for about three centuries. The Pandyan ruler Kadungon played an active role in eliminating the Kalabhras. He restored the Pandyan rule in the Tamil region by the end of the Sixth Century A.D. was considered as the founder of the first Pandyan Empire.

சங்க காலத்திற்குப் பிந்தைய காலத்தில் களப்பிரர்கள் தமிழ் நாட்டை ஆக்கிரமித்திருந்தார்கள் என்பதை ஆய்வு செய்துள்ளோம். பாண்டிய ஆட்சியாளர்கள் உள்ளூர் தலைவர்கள் நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டனர். களப்பிரர் காலம் சுமார் மூன்று நூற்றாண்டுகள் நீடித்தது. களப்பிரர்களை ஒழிப்பதில் பாண்டிய மன்னன் கடுங்கோன் தீவிர பங்கு வகித்தான். கி.பி ஆறாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் தமிழ்ப் பகுதியில் பாண்டிய ஆட்சியை மீட்டெடுத்த இவர் முதல் பாண்டியப் பேரரசின் நிறுவனராகக் கருதப்பட்டார்.

The first Pandyan Empire continued till the beginning of the Tenth Century A.D. The Cholas defeated the Pandyan ruler, Rajasimha II. Later, Veerapandya (A.D. 946-966), the last ruler of the first Pandyan Empire had been defeated and killed by Adhithya Chola. It was the end of the first Pandyan Empire .

முதல் பாண்டியப் பேரரசு கி.பி பத்தாம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பம் வரை தொடர்ந்தது. சோழர்கள் பாண்டிய ஆட்சியாளரான இரண்டாம் ராஜசிம்மனை தோற்கடித்தனர். பின்னர், முதல் பாண்டியப் பேரரசின் கடைசி ஆட்சியாளரான வீரபாண்டிய (கி.பி. 946-966) ஆதித்த சோழனால் தோற்கடிக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்டார். இது முதல் பாண்டியப் பேரரசின் முடிவு.

Pandyan Kings (பாண்டிய பேரரசு)

Kadungon (A. D. 575 - 600) was succeeded by Maravarman Avani Sulamani (A. D. 600-625). He was given the title Sadayavarman. The copper plates refer him as Friend of Truth. The next ruler of the Pandyan Empire was Chezhiyan Sendhan (A.D. 625-640). He was also called Vaanavan. This title indicates his success against the Cheras. He had also assumed other titles like Maaran Sendhan and Vendar Vendan. He was responsible for the carving of a cave temple at Malaiyidaikkurichi in Tirunelveli District.

கடுங்கோன் (கி.பி. 575 - 600) மாறவர்மன் அவனி சூளாமணி (கி.பி. 600-625) ஆட்சிக்கு வந்தான். அவருக்கு சடையவர்மன் என்ற பட்டம் வழங்கப்பட்டது. செப்புத் தகடுகள் அவரை உண்மையின் நண்பன் என்று குறிப்பிடுகின்றன. பாண்டியப் பேரரசின் அடுத்த மன்னன் செழியன் சேந்தன் (கி.பி. 625-640). வானவன் என்றும் அழைக்கப்பட்டார். இந்த தலைப்பு சேரர்களுக்கு எதிரான அவரது வெற்றியைக் குறிக்கிறது. மாறன் சேந்தன், வேந்தர் வேந்தன் போன்ற பட்டங்களையும் பெற்றிருந்தார். திருநெல்வேலி மாவட்டம் மலையிடைக்குறிச்சியில் குடைவரைக் கோயில் செதுக்கக் காரணமாக இருந்தவர்.

Maravarman Arikesari (A. D. 640-670) (மாறவர்மன் அரிகேசரி (கி.பி. 640-670))

Maravarman Arikesari was the most famous king of the first Pandyan Empire. He had assumed the title Parangusan. He was also widely known as Koon Pandyan. The Periyapuranam hails him as Nhiraseer Nedumaran. He invaded the Pallava kingdom and defeated the Pallavas at Nelveli after which he assumed the title Nelveli Nedumaran. He was an ardent devotee of Saivism. He was also the contemporary of the. Saiva Saint, Thirugnanasambandar, who converted him from Jainism to Saivism.

முதலாம் பாண்டியப் பேரரசின் மிகவும் பிரபலமான அரசன் மாறவர்மன் அரிகேசரி. அவர் பராங்குசன் என்ற பட்டத்தை ஏற்றுக்கொண்டார். அவர் கூன் பாண்டியன் என்றும் பரவலாக அறியப்பட்டார். பெரியபுராணம் இவரை நீராசீர் நெடுமாறன் என்று போற்றுகிறது. அவர் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் மீது படையெடுத்து நெல்வேலியில் பல்லவர்களை தோற்கடித்தார், பின்னர் அவர் நெல்வேலி நெடுமாறன் என்ற பட்டத்தை ஏற்றுக்கொண்டார். அவர் சைவத்தின் தீவிர பக்தர். அவர் சமகாலத்தவராகவும் இருந்தார். சைவ துறவி, திருஞானசம்பந்தர், அவரை சமணத்திலிருந்து சைவத்திற்கு மாற்றினார்.

Kochadayan Ranadhira A. D. 670-710 (கோச்சடையான் ரணதீரா A. D. 670-710)

Kochadayan Ranadhira had waged aggressive wars against the Cheras and Cholas and defeated them. He had assumed titles like Mannar Mannan, Vanavan Sembiyan, Madura Karunatakan and Kongar Koman. During his rule, the Saiva saint, Sundaramoorthi Nayanar visited Madurai.

கோச்சடையான் ரணதீரன் சேரர் மற்றும் சோழர்களுக்கு எதிராக ஆக்ரோஷமான போர்களை நடத்தி அவர்களை தோற்கடித்தான். மன்னர் மன்னன், வானவன் செம்பியன், மதுர கருநாடகன், கொங்கர் கோமான் போன்ற பட்டங்களை பெற்றவர். இவரது ஆட்சியின் போது சைவ துறவியான சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் மதுரைக்கு விஜயம் செய்தார்.